oktobiz.pl

Dom i wnętrza

zastosowanie cementu
Budownictwo Dom

Zadtosowanie cementu oraz jego rodzaje.

Cement- to spoiwo hydrauliczne, które po zamieszaniu z wodą twardnieje a po stwardnieniu nie ulega zniszczeniu po spotkaniu z wodą. Jest wypalany z margli, gliny i żużlu w bardzo wysokiej temperaturze w piecu cementowym, a następnie zostaje zmielony w proszek.

Rodzaje i zastosowanie cementu

Cement można podzielić na następujące rodzaje:
* CEM I-cement portlandzki- składa się z 95-100% z klinkieru. Wykorzystuje się go do wykonywania konstrukcji stropów lub słupów. Można używać go w niskich temperaturach. Aby miał odpowiednią wilgotność trzeba często polewać go wodą podczas twardnienia.
* CEM II- cement portlandzki wieloskładnikowy- składa się z klinkieru oraz innych składników mineralnych. Wykorzystywany do robienia zaprawy murarskiej i tynkarskiej oraz betonu podkładowego i stabilizującego. Jest on wytrzymały i można go używać w temperaturze do -10°C. Nie można go mieszać z innymi rodzajami cementu.
* CEM III- cement hutniczy- składa się z klinkieru, żużlu i siarczanu wapniowego. Stosowany w miejscach, gdzie oddziałuje na niego siarczan, np. fundamenty. Stosuje się go w temperaturze wyższej niż 5°C. Aby był wytrzymały trzeba polewać go wodą przez 14 dni aby nie wysechł za szybko.
* CEMI IV- cement pucolanowy- w jego skład wchodzi klinkier, siarczan wapnia oraz pucolany. Stosowany jest w dolnych częściach budynków i ma niskie ciepło hydratacji.
* CEM V- cement wieloskładnikowy- składa się z klinkieru, żużlu i dodatków. Odporny na wysokie temperatury i bardzo wytrzymały. Używa się go do zapraw cementowych i betonu oraz materiałów, które są ognioodporne.
Na rynku dostępne są cementy specjalne, którymi są:
* cement wiertniczy- stosowany do zapraw płynnych oraz do zabezpieczania szybów gazowych lub naftowych.
* cement ekspansywny- cement ten pęcznieje kiedy twardnieje. Używa się go do zalewania ubytków lub otworów na śruby.
* cement tamponażowy- wolno twardnieje w wysokiej temperaturze. Używany w przemyśle naftowym do zalewania otworów wiertniczych.
*cement szybko twardniejący- bardzo wytrzymały i schnie już po 24 godzinach.

Klasy cementu

Cement ma oznaczoną w specjalny sposób klasę, która oznacza zawarte w cemencie składniki prócz klinkieru. Wyróżniamy następujące oznaczenia:
– A, B i C- oznaczają liczbę dodatków,
– S- to żużel wielkopiecowy,
– V- popiół lotny krzemionkowy,
– L lub LL- kamień wapienny,
– R- cement o wysokiej wytrzymałości,
– N- cement o normalnej wytrzymałości,
– MSR- średnia odporność na siarczany,
– HSR- wysoka odporność na siarczany,
– LH- niskie ciepło hydratacji,
– NA- cement z mała ilością tlenków alkaicznych.
Klasa cementu oznacza jego wytrzymałość po 28 dniach, wyraża się ją w MPa. Wyróżnia się trzy klasy cementu:
– 32,5 oraz 42,5 i 52,5.

Cześć! Witamy na blogu oktobiz, który skupia się na dostarczaniu wiedzy i naszych doświadczeń na temat nieruchomości, budownictwa i różnorodnych porad domowych. Poznaj nasze spojrzenie na projektowanie wnętrz, uprawę roślin i styl życia, w którym łączymy wiele pasji! Zapraszamy do lektury naszych artykułów.